?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 矛_庄西?定做,现货,定做h,定做厂家) - 矛_庄酷q服饰有限公?/title> <meta name="Keywords" content="矛_庄西?> <meta name="Description" content="Z详细介绍矛_庄西服品内?包括矛_庄西服的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有石家庄西服新闻以及最新的市场矛_庄西服h?咨询电话:13803112780"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST30049/Css/Index.css" /> <script language="javascript" src="/template/NEST30049/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.tip').mouseover(function(){ var $tip=$('<div id="tip"><div class="t_box"><div><s><i></i></s><img src="'+this.href+'" /></div></div></div>'); $('body').append($tip); $('#tip').show('fast'); }).mouseout(function(){ $('#tip').remove(); }).mousemove(function(e){ $('#tip').css({"top":(e.pageY-60)+"px","left":(e.pageX+30)+"px"}) }) }) </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="container"> <div class="header"> <div class="w1200"> <span>矛_庄酷q服饰有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">矛_庄工作服定做</a>?a href="/supply/"></a>?a href="/news/"></a>{相关信息,敬请xQ?/span> <div class="header_b fr"> <div class="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/14947/stat/"> </script> </div> </div> </div> </div> <div class="top w1200"> <a href="/" class="fl"><img src="/uploads/logo/20150307091535.png" alt="矛_庄酷q服饰有限公?/> </a> <div class="top_a"><span class="a">工作服定?工装定做/职业装定?西服定做</span><span class="b">集生产与销售ؓ一体的大型服装企业</span></div> <em class="tod">24时服务热线Q?span>13803112780</span></em> </div> <div id="globalNavi"> <ul style="width: 1240px;margin: 0 auto;"> <li class="left"><a href="/">首页</a> </li> <li><a href="/about/">关于我们</a> </li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/news/">新闻资讯</a> </li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/supply/">产品展示</a> </li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/about/about2.html">合作客户</a> </li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/about/about3.html">合作与代?/a> </li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/about/about4.html">客户案例</a> </li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/about/about5.html">诚聘英才</a> </li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/download/">荣誉资质</a> </li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/contact/">联系我们</a> </li> </ul> </div> <div class="banner"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=500 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20190923031138.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190923031212.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190306043721.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18);width:100%;" height="'+adimgheight+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <div style="position:absolute;top:150px;left:140px;"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width=100% height="460"> <param name="movie" value="/template/NEST30049/FLASH.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/NEST30049/FLASH.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1200" height="480" wmode="transparent"></embed> </object></div> </div> <div class="sunBox"> </div> <div id="main" class="clearfix"> <div id="conts"> <div class="info"> <div class="infoTitle"> <p> 产品展示</p> </div> <p> <a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/dgzxfdz/">矛_庄西服定?/a> > <a href="/supply/240.html">矛_庄西?/a></p> <div class="probg "> <div class="xiangxi"> <div class="xz"> <a href="/uploads/cp/20160226085010.jpg" class="tip"> <img alt="矛_庄西? src="/uploads/cp/20160226085010.jpg" width="168px" height="129px" /></a> </div> <div class="xy"> <p> 名称Q?span id="nesttitle">矛_庄西?/span></p> <p> 产品型号Q?/p> <p> 产品介:</p> </div> </div> </div> <hr /> <div class="info_company"> <div> <p style="text-indent:2em;"> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">    矛_庄酷q服饰长期供应春U西服款式多栯量保证,矛_庄酷q服C可ؓ您量体裁衣专门定做,做工_、品质保证!</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">     <a target="_blank">矛_庄西服定?/a>矛_庄酷q服饰?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">  【酷q】以英国皇家贉|的服务理忉|供专业量w定制和手工~制的高档西服、大衣、礼服、衬衫等特制服装Qƈ提供着装礼仪咨询服务!֮可以先选择面料、款式,提出一些具体要求,然后再由裁缝按照您的体Ş和曲UK好尺怺p~工作室制作。在做好之前半成品西装会送回店里Q新客户可能要先试穿几次Q直到客h意ƈl完成。凭借酷q的成功q营模式以及C会各界的信d支持Q也必将q来好明天Q?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">? 享受 非凡服务 免费上门量n定制</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">? 让您不出户可量n定制专属您的西装C服Q?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">? 定制大的力是它的版型会跟您的w材完全一_Ҏ您的体型量n定制而成?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">? 定制L们ƈ不遥q,定制q不是奢华的消费Q对于自q体型颇ؓ挑剔的h更需要这L服务?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">矛_庄酷q服饰期待与您的合作Q咨询电话:13803112780  DL?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">                                    QQQ?135243766</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">                                  地址Q石家庄体育南大?81?/span> </p> <p> <br /> </p> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p><span id="nestremark"></span></div> </div> <div class="tag"> • 相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e7%9f%b3%e5%ae%b6%e5%ba%84%e8%a5%bf%e6%9c%8d%e5%ae%9a%e5%81%9a'>矛_庄西服定?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e7%9f%b3%e5%ae%b6%e5%ba%84%e8%81%8c%e4%b8%9a%e8%a3%85%e5%ae%9a%e5%81%9a'>矛_庄职业装定做</a>,<a href='/key.aspx?k=%e7%9f%b3%e5%ae%b6%e5%ba%84%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e6%9c%8d%e5%ae%9a%e5%81%9a'>矛_庄工作服定做</a>,</div> <div class="unpage"> 上一条:<a href="/supply/241.html">矛_庄校?/a> 下一?<a href="/supply/239.html">矛_庄保z服</a> </div> <div class="aboutinfo"> <div class="abouti"> •相关信息 </div> <div class="infonews"> <ul> <li><a href="/news/442.html" title='矛_庄职业装定做成W斐然' target="_blank">矛_庄职业装定做成W斐然</a> </li> <li><a href="/news/440.html" title='矛_庄西服定做棋高一着' target="_blank">矛_庄西服定做棋高一着</a> </li> <li><a href="/news/430.html" title='矛_庄职业装定做亮点有目q' target="_blank">矛_庄职业装定做亮点有目q</a> </li> <li><a href="/news/410.html" title='矛_庄西服定做夺人眼? target="_blank">矛_庄西服定做夺人眼?/a> </li> <li><a href="/news/408.html" title='矛_庄职业装定做无可挑剔' target="_blank">矛_庄职业装定做无可挑剔</a> </li> <li><a href="/news/407.html" title='矛_庄工作服定做Zh眼球' target="_blank">矛_庄工作服定做Zh眼球</a> </li> <li><a href="/news/403.html" title='矛_庄职业装定做专精致胜' target="_blank">矛_庄职业装定做专精致胜</a> </li> <li><a href="/news/401.html" title='矛_庄工作服定做用精裁成q? target="_blank">矛_庄工作服定做用精裁成q?/a> </li> </ul> </div> </div> <div class="aboutinfo"> <div class="abouti"> •相关产品 </div> <div class="productInfo"> <div class="inproduct"> <ul> <li><a class="li" href="/supply/286.html" title="西服订做"> <img src="/uploads/cp/20160914111329.jpg" alt="西服订做" width="200px" height="150px" /></a><a href="/supply/286.html" title="西服订做">西服订做</a> </li> <li><a class="li" href="/supply/285.html" title="工装定做"> <img src="/uploads/cp/20160907035411.jpg" alt="工装定做" width="200px" height="150px" /></a><a href="/supply/285.html" title="工装定做">工装定做</a> </li> <li><a class="li" href="/supply/284.html" title="衬衫定做"> <img src="/uploads/cp/20161006024108.jpg" alt="衬衫定做" width="200px" height="150px" /></a><a href="/supply/284.html" title="衬衫定做">衬衫定做</a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="sideBar"> <div class="sidebox"> <div class="sideTitle"> <p> 产品列表<span>list</span></p> </div> <div class="sideList"> <ul> <li><a href="/mf/">服</a></li> <li><a href="/csccfy/">单、双层冲锋衣</a></li> <li><a href="/dgzxhpfcxgz/">矛_庄现货批发长袖工?/a></li> <li><a href="/cy/">衬衣</a></li> <li><a href="/sjzgzfdz/">矛_庄工作服定做</a></li> <li><a href="/sjzgzdz/">矛_庄工装定?/a></li> <li><a href="/sjzzyzdz/">矛_庄职业装定做</a></li> <li><a href="/dgzxfdz/">矛_庄西服定?/a></li> <li><a href="/jiudianzhifu/">酒店制服</a></li> <li><a href="/chuxiaofu/">促销?/a></li> <li><a href="/xiaofu/">校服</a></li> <li><a href="/gongchengfu/">工程?/a></li> <li><a href="/Txu/">T?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="sidebox mb0"> <div class="sideTitle"> <p> 联系我们<span>contact</span></p> </div> <div class="conList"> <ul> <li>矛_庄酷q服饰有限公?/li> <li>联系人:DL?/li> <li>Q?3803112780</li> <li>邮箱Q?a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="f7c6c6c4c2c5c3c4c0c1c1b78686d994989a">[email protected]</a></li> <li>|址Qwww.hbkudi.com</li> <li>手机Q?5350551679,0311-89803960</li> <li>地址Q体育南大街363号世U华茂A-2712 </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="container"> <ul> <li><a href="/" title="" rel="nofollow">|站首页</a></li> <li><a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻中心</a></li> <li><a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="">|站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml" title="">XML</a></li> </ul> <div class="center"> <dl> <dt><a href="/"> <img src="/template/NEST30049/images/logo.png" height="64" width="78"></a> </dt> <dd> <h4> 酯_服饰</h4> </dd> </dl> <div class="dizhi"> <p>Copyright©www.hbkudi.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 矛_庄酷q服饰有限公?nbsp;  备案P<a target="_blank" rel="nofollow"></a></p> <p>哪家好?定制生多少钱?怎么P淄博友胜化工讑֤有限公司专业生,厂家直供矛_庄工装定做、石家庄工作服定做、等高品质品,Ƣ迎来电生定制Q?/p> <p>热门城市推广: <a href="/xinle.html" title="C" target="_blank" >C</a> <a href="/luquan.html" title="鹿泉" target="_blank" >鹿泉</a> <a href="/gaoyi.html" title="高邑" target="_blank" >高邑</a> <a href="/natong.html" title="南? target="_blank" >南?/a><a target="_blank" rel="nofollow"> <img src="/template/NEST30049/Images/sdhd.png" alt="时代互动"></a></p> <p> <script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-03-20/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1000326971'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1000326971%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script>   Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> </p> </div> <div class="phone"> <p> 24时咨询热线</p> <em>13803112780</em> </div> <div class="ewm"> <img src="/template/NEST30049/images/er.png" width="92" height="93"> </div> </div> </div> </div> <script src="/template/NEST30049/js/jquery.min.js"> </script> <script type="text/javascript" src="http://webapi.zhuchao.cc/msg/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="14947" mobile="13803112780" bcolor="#AF2428"></script> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分n刎ͼ</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools&uid=6698627" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000) </script> <!-- Baidu Button END --> <a href="http://www.goiaxx.live/"><span class="STYLE1">Ϲؾʽ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.jkbgab.buzz">齫</a> <a href="http://www.zxknfxgj.buzz">һ11ѡ5</a> <a href="http://www.vyiqjfc.com.cn">ʮһѡһţ</a> <a href="http://www.165655.tw">35ѡ7ѯ 㽭</a> <a href="http://www.413468.buzz"></a> <a href="http://www.301029.buzz">ƹ׬Ǯƽ̨</a> <a href="http://www.ekpdou.buzz">º齫2019</a> <a href="http://www.4411321.buzz">3ƻֻ</a> <a href="http://www.somnxy.buzz">Ӣ</a> <a href="http://www.2689221.buzz">ʮһѡ忪Ƶ</a> <a href="http://www.gqqrrq.icu">3dԻŽϽ</a> <a href="http://www.957554.live/">Ʊָ㼰</a> <a href="http://www.lxvsba.icu">ϳƵ</a> <a href="http://www.688956.tw">pk10</a> <a href="http://www.372821.buzz">ÿ֧Ӵٳ</a> <a href="http://www.122031.buzz">36ѡ7</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>