?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 【图文】石家庄西服的搭配方法_I职业装的作?- 矛_庄酷q服饰有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST30049/Css/Index.css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="container"> <div class="header"> <div class="w1200"> <span>矛_庄酷q服饰有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">矛_庄工作服定做</a>?a href="/supply/"></a>?a href="/news/"></a>{相关信息,敬请xQ?/span> <div class="header_b fr"> <div class="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/14947/stat/"> </script> </div> </div> </div> </div> <div class="top w1200"> <a href="/" class="fl"><img src="/uploads/logo/20150307091535.png" alt="矛_庄酷q服饰有限公?/> </a> <div class="top_a"><span class="a">工作服定?工装定做/职业装定?西服定做</span><span class="b">集生产与销售ؓ一体的大型服装企业</span></div> <em class="tod">24时服务热线Q?span>13803112780</span></em> </div> <div id="globalNavi"> <ul style="width: 1240px;margin: 0 auto;"> <li class="left"><a href="/">首页</a> </li> <li><a href="/about/">关于我们</a> </li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/news/">新闻资讯</a> </li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/supply/">产品展示</a> </li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/about/about2.html">合作客户</a> </li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/about/about3.html">合作与代?/a> </li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/about/about4.html">客户案例</a> </li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/about/about5.html">诚聘英才</a> </li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/download/">荣誉资质</a> </li> <li class="navicen"></li> <li><a href="/contact/">联系我们</a> </li> </ul> </div> <div class="banner"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=500 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20191007032347.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190923031212.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190306043721.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18);width:100%;" height="'+adimgheight+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <div style="position:absolute;top:150px;left:140px;"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width=100% height="460"> <param name="movie" value="/template/NEST30049/FLASH.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/NEST30049/FLASH.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1200" height="480" wmode="transparent"></embed> </object></div> </div> <div class="sunBox"> </div> <div id="main" class="clearfix"> <div id="conts"> <div class="info"> <div class="infoTitle"> <p> 新闻动?/p> </div> <p class="psite"> 您现在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</p> <div class="info_company" style="line-height:30px"> <div class="titlep"> <p> 【图文】石家庄西服的搭配方法_I职业装的作?/p> </div> <div class="time"> <p> 发布旉Q?020-01-04</p> </div> <div> <a target="_blank">矛_庄酷q服饰有限公?/a>是一家在<b><a target="_blank" style="font-weight:bold">矛_庄工作服定做</a></b>较ؓ专业的的公司Q所在领域也是相当突出的Q今天我们可以来了解一下该公司的详l内?<p style="text-indent:2em;"></p><p style="text-indent:2em;">1、正规场合首选深色套?如黑、藏青、深?Q其ơ是中灰、褐色和隐条{。青qh或想L、休闲一些的人,可考虑选择颜色淡些Q如c、E灰、条子、格UҎ单g上衣搭配;即是深色套装,只要配饰适当也可表现L气氛?/p><p style="text-indent:2em;">2、单排扣西服可以把衣襟敞开而不?双排扣西服则在稍正式场合都应把钮扣扣上。M来说Q单排一_扣Q较随意Q可扣可不扣;二粒扣时Q只扣上面一_或全扣?三粒扣时Q只扣中间一_或扣上面两_,同时也可三粒扣全扣上Q显得古怺;四粒扣时Q则l合上面的方法?/p><p style="text-indent:2em;">3、领带——首先的忠告是:从事领导和商务活动的人应始终打领带,因ؓ领带?重、信仅R有文化"的象征。其ơ应得体地选购领带。领带的长度、宽度有一定讲IӞ领带不应低于皮带头Q但也不要高于它。领带的一般配色原则应与外衣同色系或有同色成䆾Q这栯和谐、得体、庄?也可与外衣Ş成对比色Q感觉年轅R活g?更应注重衬衫、外套、领带有联系的配饰?/p><p style="text-indent:2em;">4、皮鞋和袜子——较常规的皮鞋应是黑色和色的。不要在正式、隆重的场合I着非黑色皮鞋,即它被擦拭得十分体面,也会昑־你本Z懂体面。式h据用途气氛选择;袜子一般应与裤子同色系Q作为礼仪场合应IK袜石家庄Q?a target="_blank" >矛_庄西服的搭配Ҏ</a>一般应避免白袜子?/p><p style="text-align:center;"><img alt="【图文】石家庄西服的搭配方法_I职业装的作? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/14947/20150818092307.jpg?path=www.hbkudi.com/uploads/cp/20150818092307.jpg" style="width:480px;height:722px;"/></p><p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#0020FF;">更多人喜Ƣ:</span> </p><p style="text-indent:2em;">实用性、标志性、艺术性是矛_庄职业装的三大特?/p><p style="text-indent:2em;">职业装的实用性强是区别地生活时装的最大特炏V既然是从业时穿的服装,从服装的_性来看,职业装必L利于树立和加Z业h员的职业道d规范Q培L业爱岗的_。穿上职业装Qh们就要n心地投入工作Q让每位员工心责Q增强工作责d和集体感。艺术性:在于用服装与饰物来美化衣着者的形态,现其优的体态特征,同时弥补Z的不部分。职业装的标识性旨在突Z点:C会角色与特定n份的标志以及不同行业Q岗位的区别?/p>以上是关于“穿职业装的作用”的单介l,我们公司q有<a target="_blank">矛_庄工作服</a>定做、石家庄酯_服饰有限公司{诸多相关品,如果您比较感兴趣Q可以跟我们联系获取更多详细资料Q?/div> </div> <div class="tag"> • 相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e9%a2%86%e5%b8%a6'>领带</a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%89%a3%e4%b8%8a'>扣上</a>,<a href='/key.aspx?k=%e8%81%8c%e4%b8%9a%e8%a3%85'>职业?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%9c%ba%e5%90%88'>场合</a>,<a href='/key.aspx?k=%e4%b8%8a%e9%9d%a2'>上面</a>,</div> <div class="unpage"> <div>上一?<a href="459.html">【图文】衬衫领带搭配需讲究_矛_庄职业装定塑造男人魅?/a></div> <div>下一?<a href="457.html">【图文】穿职业装的作用_独家工艺只ؓ?/a></div> </div> </div> <div class="aboutinfo"> <div class="abouti"> •相关信息 </div> <div class="infonews"> <ul> <li><a href="/news/463.html" title='【图文】职业装的优势_你的形象价值百? target="_blank">【图文】职业装的优势_你的形象价值百?/a> </li> <li><a href="/news/461.html" title='【图文】职业装的种c_一切ؓ了消费? target="_blank">【图文】职业装的种c_一切ؓ了消费?/a> </li> <li><a href="/news/459.html" title='【图文】衬衫领带搭配需讲究_矛_庄职业装定塑造男人魅? target="_blank">【图文】衬衫领带搭配需讲究_矛_庄职业装定塑造男人魅?/a> </li> <li><a href="/news/458.html" title='【图文】石家庄西服的搭配方法_I职业装的作? target="_blank">【图文】石家庄西服的搭配方法_I职业装的作?/a> </li> <li><a href="/news/457.html" title='【图文】穿职业装的作用_独家工艺只ؓ? target="_blank">【图文】穿职业装的作用_独家工艺只ؓ?/a> </li> <li><a href="/news/455.html" title='【图文】职业装的优势_x西装该怎么I? target="_blank">【图文】职业装的优势_x西装该怎么I?/a> </li> <li><a href="/news/454.html" title='【图文】不同场合应该如何搭配石家庄西服_x西装穿着要点' target="_blank">【图文】不同场合应该如何搭配石家庄西服_x西装穿着要点</a> </li> <li><a href="/news/450.html" title='【图文】石家庄西服该如何搭配_多年设计l验' target="_blank">【图文】石家庄西服该如何搭配_多年设计l验</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="aboutinfo"> <div class="abouti"> •相关产品 </div> <div class="productInfo"> <div class="inproduct"> <ul> <li><a class="li" href="/supply/285.html" title="工装定做"> <img src="/uploads/cp/20160907035411.jpg" alt="工装定做" width="200px" height="150px" /></a><a href="/supply/285.html" title="工装定做">工装定做</a> </li> <li><a class="li" href="/supply/284.html" title="衬衫定做"> <img src="/uploads/cp/20161006024108.jpg" alt="衬衫定做" width="200px" height="150px" /></a><a href="/supply/284.html" title="衬衫定做">衬衫定做</a> </li> <li><a class="li" href="/supply/283.html" title="矛_庄定做制?> <img src="/uploads/cp/20160811030407.jpg" alt="矛_庄定做制? width="200px" height="150px" /></a><a href="/supply/283.html" title="矛_庄定做制?>矛_庄定做制?/a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="sideBar"> <div class="sidebox"> <div class="sideTitle"> <p> 新闻列表<span>list</span></p> </div> <div class="sideList"> <ul> <li><a href="/news/hyxx/">行业信息</a></li> <li><a href="/news/gsdt/">公司动?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="sidebox"> <div class="sideTitle"> <p> 产品列表<span>list</span></p> </div> <div class="sideList"> <ul> <li><a href="/mf/">服</a></li> <li><a href="/csccfy/">单、双层冲锋衣</a></li> <li><a href="/dgzxhpfcxgz/">矛_庄现货批发长袖工?/a></li> <li><a href="/cy/">衬衣</a></li> <li><a href="/sjzgzfdz/">矛_庄工作服定做</a></li> <li><a href="/sjzgzdz/">矛_庄工装定?/a></li> <li><a href="/sjzzyzdz/">矛_庄职业装定做</a></li> <li><a href="/dgzxfdz/">矛_庄西服定?/a></li> <li><a href="/jiudianzhifu/">酒店制服</a></li> <li><a href="/chuxiaofu/">促销?/a></li> <li><a href="/xiaofu/">校服</a></li> <li><a href="/gongchengfu/">工程?/a></li> <li><a href="/Txu/">T?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="sidebox mb0"> <div class="sideTitle"> <p> 联系我们<span>contact</span></p> </div> <div class="conList"> <ul> <li>矛_庄酷q服饰有限公?/li> <li>联系人:DL?/li> <li>Q?3803112780</li> <li>邮箱Q?a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="2f1e1e1c1a1d1b1c1819196f5e5e014c4042">[email protected]</a></li> <li>|址Qwww.hbkudi.com</li> <li>手机Q?5350551679,0311-89803960</li> <li>地址Q裕华区体育南大?81?-2-101 </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="container"> <ul> <li><a href="/" title="" rel="nofollow">|站首页</a></li> <li><a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻中心</a></li> <li><a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="">|站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml" title="">XML</a></li> </ul> <div class="center"> <dl> <dt><a href="/"> <img src="/template/NEST30049/images/logo.png" height="64" width="78"></a> </dt> <dd> <h4> 酯_服饰</h4> </dd> </dl> <div class="dizhi"> <p>Copyright©www.hbkudi.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 矛_庄酷q服饰有限公?nbsp;  备案P<a target="_blank" rel="nofollow">冀ICP?5007486?1</a></p> <p>哪家好?定制生多少钱?怎么P淄博友胜化工讑֤有限公司专业生,厂家直供矛_庄工装定做、石家庄工作服定做、等高品质品,Ƣ迎来电生定制Q?/p> <p>热门城市推广: <a href="/xinle.html" title="C" target="_blank" >C</a> <a href="/luquan.html" title="鹿泉" target="_blank" >鹿泉</a> <a href="/gaoyi.html" title="高邑" target="_blank" >高邑</a> <a href="/natong.html" title="南? target="_blank" >南?/a><a target="_blank" rel="nofollow"> <img src="/template/NEST30049/Images/sdhd.png" alt="时代互动"></a></p> <p> <script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-03-20/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1000326971'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1000326971%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script>   Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> </p> </div> <div class="phone"> <p> 24时咨询热线</p> <em>13803112780</em> </div> <div class="ewm"> <img src="/template/NEST30049/images/er.png" width="92" height="93"> </div> </div> </div> </div> <script src="/template/NEST30049/js/jquery.min.js"> </script> <script type="text/javascript" src="http://webapi.zhuchao.cc/msg/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="14947" mobile="13803112780" bcolor="#AF2428"></script> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分n刎ͼ</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools&uid=6698627" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000) </script> <!-- Baidu Button END --> <a href="http://www.goiaxx.live/"><span class="STYLE1">Ϲؾʽ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.435974.live/">ƽ̨Щ</a> <a href="http://www.6210307.buzz">˫ʿͼ</a> <a href="http://www.bqqdsyt.cn">22ѡ5</a> <a href="http://www.577575.buzz">ʷƵ</a> <a href="http://www.dafphb.buzz">齫Ż</a> <a href="http://www.4750181.buzz">ʮּƻȫ</a> <a href="http://www.455544.live/">ę́a</a> <a href="http://www.707317.tw">3һţͼ</a> <a href="http://www.287541.buzz">500Ʊʴ</a> <a href="http://www.681540.buzz">ѡФ</a> <a href="http://www.cofinsk.buzz">㶫ʮһѡζ©</a> <a href="http://www.jopbqd.icu/">ľ</a> <a href="http://www.qfxrph.tw">鿴ʷƱ</a> <a href="http://www.kzdzop.buzz">Ϸȫ</a> <a href="http://www.7223912.buzz">ʮֽͼ</a> <a href="http://www.qbcbof.icu">˷ͧ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>